Nhân viên kinh doan: Phần mềm quản lý Khách sạn – Nhà hàng – Golf và các giải pháp công nghệ số trong lĩnh vực du lịch – khách sạn

NHÂN VIÊN KINH DOANH (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, THU NHẬP HẤP DẪN)

NHÂN VIÊN KINH DOANH (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, THU NHẬP HẤP DẪN)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK